Get In Touch
[email protected]
Th: +6620263180

Facebook ประกาศปิดบริการ Facebook Analytics

Facebook Analytics

Facebook Analytics กำลังจะหยุดให้บริการ มีผลตั้งแต่ 30 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

เครื่องมือ Facebook Analytics

เครื่องมือ Facebook Analytics เป็นตัวช่วยให้เจ้าของเพจเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกบนแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ไม่ว่าจะเป็น Reach, Engagement และ Audience

 

ซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่เจ้าของเพจสามารถเข้าถึงอย่างข้อมูลผู้ติดตาม เช่น เพศ อายุ พื้นที่การใช้งาน ช่วงเวลาที่ใช้งาน ช่วยนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงทิศทางของเพจ รวมถึงแผนการตลาดได้ในอนาคต

 

ด้วยการมาของ iOS 14.5 ซึ่งมีข้อกำหนดให้ทุกแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการต้องขออนุญาตผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ทางเฟซบุ๊กจึงเลือกที่จะนำเครื่องมือนี้ออก เพื่อลดปัญหาด้านข้อมูล

 

ในการยุติการให้บริการ Facebook Analytics ถึงแม้จะหยุดเครื่องมือนี้ในการให้บริการ แต่เฟซบุ๊คคงทำการวัดผลที่ให้ข้อมูลเชิงลึกและความสามารถในการวิเคราะห์ ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่มีผลต่อข้อมูลเชิงลึกของเพจ Facebook และ Profile Instagram

 

ทั้งนี้ เจ้าของเพจยังคงสามารถเข้าไปเก็บข้อมูลและสถิติของตัวเองในเว็บได้อยู่เรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันปิดบริการ

facebook analytics

ที่มา Facebook for Business

เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์