Get In Touch
[email protected]
Th: +6620263180

ความแตกต่างระหว่าง UX และ UI

01. ความแตกต่างระหว่าง UX (User Experience) & UI (User Experience)

UI-vs-UX

ที่มา : https://codecondo.com/

ต้องอธิบายก่อนว่าบทบาทหน้าที่ของ UX/UI นั้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจผิดว่า ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกัน บ้างก็เข้าใจว่ามันคืออันเดียวกัน แต่หารู้ไม่ว่า UX และ UI มีความหมายและบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทำให้มีหลายๆคนสงสัยในความเข้าใจผิดว่า UX/UI นี้ แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ และมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งในองค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการออกแบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจหรือบริการ ดังนั้น เราจะมาแนะนำให้ผู้ใช้ทุกท่าน ได้รู้จักกับ UX/UI ให้มากยิ่งขึ้น

UX (User Experience) หรือ "ประสบการณ์ผู้ใช้งาน"

ประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่มีการตอบสนองกันระหว่างผู้ใช้งานและ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมต่างๆ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้เพื่อนำกลับเอามาพัฒนาในการออกแบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจและบริการต่อไป UX ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบทุกประเภท เพราะต้องมีการคำถึงความรู้สึกและความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อธุรกิจและบริการนั้นๆ

UI (User Interface) หรือ "หน้าจอสำหรับผู้ใช้งาน"

มีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ โดยที่ UI จะเป็นการเน้นไปในเรื่องการออกแบบหน้าจอหรือแพลตฟอร์ม เช่น หน้าตาของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เกมส์ รวมไปถึงโปรแกรมหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถจับต้องได้ เช่น การทัชสกรีนหน้าจอโทรศัพท์ ให้มีการจัดวางองค์ประกอบหลักให้มีความสวยงาม น่าใช้งาน และมีความเข้าใจง่ายต่อผู้ใช้งาน UI พูดในแบบที่เข้าใจง่ายๆ คือการออกแบบหน้าตาให้สวยงาม ต้องมีการคำนึงในความโดดเด่น ในการสร้าง First impression ที่ดีให้เป็นที่น่าจดจำสำหรับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโทนสี ฟอนด์ตัวหนังสือ การจัดวางองค์ประกอบของ Element ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการจะนำเสนอต่อผู้ใช้งานนั่นเอง

8

ที่มา : https://builtin.com/

02. ขั้นตอนการทำงานระหว่าง UX Designer & UI Designer แตกต่างกันอย่างไร

 • เริ่มต้นที่ UX Designer จะต้องทำการค้นหาปัญหา เก็บข้อมูล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา
 • เรียบเรียงข้อมูลออกมา สำหรับทำการทดสอบการใช้งานของผู้ใช้
 • ส่งงานต่อให้กับ UI Designerโดยจะเป็นการนำข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์ แล้วตีโจทย์ที่ได้ออกมาเป็นภาพ
 • UI Designer ต้องคำนึงถึง Mood&Tone ของ Product หรือเว็บไซต์ธุรกิจและบริการ เพื่อให้สอดคล้องและให้เป็นไปในทางเดียวกัน
 • ส่งต่องานให้กับทีมพัฒนาระบบหลังบ้านในการสร้างและพัฒนาระบบ ให้ออกมาตามการวิเคราะห์ข้อมูล ให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
3

ที่มา : https://louelledesignstudio.com/

03. องค์ประกอบในการออกแบบ UX และ UI

UX Design มีกระบวนการหรือแนวคิดในการออกแบบ

 • Design Thinking : คือการคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการคิดที่ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ เพื่อให้สิ่งที่ออกแบบมาตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานสูงสุด
 • Service Design : เป็นการนำ Design Thinking มาออกแบบการบริการ ที่จะเน้นแค่การบริการเท่านั้น โดยจะคำนึงถึงประสบกาณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานทั้งหมด เพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ การทำงาน
 • Design Sprint : เป็นกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกสู่ตลาดแล้วได้อย่างเป็นระบบ จุดเด่นในส่วนนี้คือความรวดเร็ว โดยจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในแต่ละ Sprint เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • User Centered Design : กระบวนการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยผู้ใช้งานจะเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการออกแบบร่วมกัน

UI Design มีองค์ประกอบในการออกแบบ

 • Information Design : กระบวนการออกแบบที่เน้นนำเสนอข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดการเรียงลำดับข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 • Interaction Design : กระบวนการออกแบบโดยคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับวัตถุที่เน้นการตอบสนองที่ถูกต้อง และผู้ใช้งานสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เช่น การกดปุ่มลดเสียง แล้วเสียงเบาลง หรือการใช้คำที่สื่อความหมาย ทำให้ผู้ใช้งานทราบได้ทันทีว่าต้องการจะสื่อสารความหมายอะไร หรือให้ผู้ใช้ทำอะไร เป็นต้น
 • Information Architecture : เป็นการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการจัดกลุ่มข้อมูลให้มีความถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ลำดับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น การทำแผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)
 • Visual Design : เน้นการนำเสนอภาพเพื่อให้เกิดความสวยงาม ครบทุกองค์ประกอบ เช่น การจัดวางตำแหน่ง, การใช้สี, การใช้ตัวอักษร ในการนำเสนอให้สวยงาม ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เช่น การทำอินโฟกราฟิก
 • Human Computer Interaction : การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้การออกแบบ UX/UI ที่ดี เพราะการพัฒนานั้นเริ่มต้นตั้งแต่การใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ command line ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน จนมาถึง GUI ที่มีสีสัน หน้าตา และการใช้งาน ที่สวยงามและง่ายมากยิ่งขึ้น  โดยในปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
9

ที่มา : https://pngtree.com/

เราจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบความแตกต่างของ UX/UI ให้ชัดเจน เข้าใจแบบง่ายๆ ให้คุณลองนึกภาพ หน้าตาของแอปพลิเคชั่น Fackbook ซึ่งเป็นแอปที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ที่มีการออกแบบหน้าตาแอปให้มีความเข้าใจและใช้งานได้ง่าย โดยจะประกอบไปด้วย ส่วนที่มีไว้สำหรับโพสสถานะ รูปภาพ อัพสตอรี่ หรือการแชทคุยกับเพื่อน ซึ่งมีการออกแบบให้ดูสวยงามและเข้าใจง่ายต่อผู้ใช้งาน ในส่วนที่กล่าวมานั้น เรียกว่า UI (User Interface) และแอปพลิเคชัน Fackbook นั้นก็จะมีการเก็บข้อมูลการเข้าถึงของผู้ใช้งานเพื่อนำไปวิเคราะห์ และปรังปรุงแก้ไข เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มีความพึงพอใจต่อ แอปพลิเคชัน Fackbook เรียกว่า UX (User Experience)

 

04. ความสำคัญในการออกแบบของ UX และ UI

 • ทำผู้ใช้มีความเข้าใจและใช้งานเว็บไซต์ได้ง่าย
  หากคุณเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแม้แต่โปรแกรม แล้วคุณรู้สึกว่ามันใช้งานยาก หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอ หรืองงกับการจัดลำดับขั้นตอนในการเข้าไปสู่หน้าเพจต่างๆ ในเว็บไซต์ แม้เว็บไซต์นั้นจะมีการออกแบบ UI ให้มีความสวยงามมากแค่ไหน แต่กลับทำให้คุณมีความรู้สึกขัดใจเวลาใช้งาน จะสามารถสรุปได้เลยว่าเว็บไซต์นั้นไม่ได้มีการออกแบบ UX มาให้ดีพอต่อการตอบสนองของผู้ใช้ เพราะถ้าเว็บไซต์มีการออกแบบ UX ที่ดี ผู้ใช้งานก็จะรู้สึกสะดวก ใช้งานง่าย และยังสร้างประสบการณ์การต่อการใช้งานที่ดีต่อเว็บไซต์
 • เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
  การออกแบบ UX จะช่วยจัดวางตำแหน่งช่องค้นหาข้อมูล หรือ Search Engine ได้ง่ายต่อการมองเห็น เช่น ด้านบนของเว็บไซต์ ทำให้ผู้ใช้ ใช้งานได้ดีขึ้น หรืออาจจะนำ UI มาเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับช่อง Search Engine ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
 • ทำให้เว็บไซต์มีความสวยงาม
  ถ้าเว็บไซต์มีการออกแบบ UX โดยไม่สนใจ UI หน้าเว็บไซต์ก็จะมีรูปแบบที่ไม่มีความสวยงาม ไม่น่าสนใจ ไม่มีความโดดเด่นในการดึงดูดผู้ใช้ หรืออาจจะส่งผลต่อการอ่านเนื้อหา Content ที่สำคัญๆ เช่น ตัวอักษรอ่านยาก มีขนาดเล็กเกินไป การเว้นวรรคหรือมีช่องไฟที่ไม่มีความสอดคล้องกับข้อความ จนทำให้กลายเป็นคำที่สะกดผิด เป็นต้น
 • ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
  เมื่อผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่ดี (UX) ผู้ใช้ก็อยากกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของเราอีก จุดนี้จะทำให้คุณได้เปรียบเว็บไซต์ของคู่แข่งที่มีธุรกิจหรือบริการคล้ายคลึงกับเว็บไซต์ของคุณ ที่ไม่ได้คำนึงถึงการออกแบบ UX และ UI ให้มีความเข้าใจง่ายในการใช้งาน และความสวยงาม น่าสนใจ
 • ทำให้เว็บไซต์ดูน่าเชื่อถือ
  เว็บไซต์ที่มีการออกแบบทั้ง UX และ UI ย่อมออกมาดูดี ใช้งานง่าย และบ่งบอกถึงความใส่ใจต่อธุรกิจหรือบริการ รวมถึงผู้ใช้งาน ทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
7

ที่มา : https://www.myamcat.com/

05. ผลกระทบที่คุณจะได้รับ หากไม่มีการออกแบบ UX และ UI ได้ไม่ดีพอ

ผู้ใช้จะรู้สึกเสียเวลากับเว็บไซต์ของคุณ ในการที่จะต้องมาทำความเข้าใจและเรียนรู้การใช้งาน ที่คุณไม่ได้ออกแบบมาดีพอเพื่อให้ตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ต้องการ ส่งผลให้ผู้ใช้เสียความรู้สึกและไม่อยากกลับมาใช้งานในเว็บไซต์ของคุณอีก อีกทั้งทำให้เสียโอกาสหรือทรัพย์สิน เช่น การออกแบบที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสน ผู้ใช้อาจเข้าใจผิดทำให้เกิดความผิดพลาด นำมาซึ่งความเสียหายต่อผู้ใช้งานได้ ดังนั้นเราจึงควรใส่ใจกับการออกแบบ เพื่อสร้างกระบวนการที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย นำมาซึ่งความพึงพอใจและความประทับใจของผู้ใช้งาน

เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์